Bestyrelsen for den selvejende insitution Frederiksbergmuseerne består af:

Christian Have,
 formand, udpeget af CBS
Lise Hækkerupnæstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
Nikolaj Bøgh, udpeget af Frederiksberg Kommune
Morten Jung, udpeget af Frederiksberg Kommune
Maria Eichhorn, udpeget af Frederiksberg Kommune
Jesper Troels Jensen, udpeget af Frederiksberg Erhverv
Peter Nørgaard-Larsen, udpeget af Statens Museum for Kunst
Julie Sommerlund, udpeget af Københavns Universitet
Ulrikka Gernes, udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere

INFORMATION & INSPIRATION