Møstings Hus / 19. januar - 21. februar 2021

OBS! Møstings Hus er desværre fortsat lukket pga. myndighedernes coronarestriktioner. 
Udstillingen er derfor gjort tilgængelig online på IDOART - klik her »

En gruppeudstilling af Mo Maja Moesgaard, Mia Isabel Edelgart, Hannah Toticki Anbert, Deirdre J. Humphrys, Calder Harben, Hannah Lutz og Selini Halvadaki.

Årets første udstilling i Møstings Hus sætter den kollektive arbejdsmetode i centrum. Gruppeudstillingen er en undersøgelse af den geografi, der på kryds og tværs vokser ud af kollektive og individuelle vilkår i gruppen; af venskab, afstand, prekære økonomier, omsorgsarbejde, begær og en fælles insisteren på at gøre sig umage sammen.

Med gruppeudstillingen tager kunstnerne udgangspunkt i en lang række brevvekslinger imellem gruppens medlemmer. De arbejder hver især med deres egne visuelle udtryk, benytter forskellige materialer og bevæger sig ud i hver deres kunstneriske retninger, men samtidig er værkerne til udstillingen opstået i tæt dialog med hinanden.

Med Frog Chorus har gruppen vedvarende stillet spørgsmål til hinanden; Laver jeg kunst for at dele den med andre? Hvad er et værk, hvis ikke det deles med andre? Hvis øjne kigger jeg med? Hvis ører lytter jeg med? Kan jeg støtte andre med mit kunstneriske arbejde? Er det ok hvis ikke jeg kan? Hvorfor føler jeg mig rastløs, når jeg endelig har tid til at arbejde på mit værk? Kan et kunstværk hvile? Kan det være ophidset? Kan det yde omsorg? Hvordan er venskab og kunstnerisk arbejde forbundet?

I sin samlede helhed lægger Frog Chorus sig i forlængelse af den kunstneriske tradition af kollektive gruppeudstillinger, og er med et feministisk afsæt gruppens bud på, hvordan en kollektiv udstilling kan se ud i dag.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

Læs mere om kunstnerne her »