Bestyrelsen for den selvejende insitution Frederiksbergmuseerne består af:

Christian Have,
 formand, udpeget af CBS
Lise Hækkerup, næstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
Morten Jung, udpeget af Frederiksberg Kommune
Claus Wagenblast-Franck, udpeget af Frederiksberg Kommune
Grethe Rostbøll, udpeget af Frederiksberg Kommune
Henrik Kragelund, udpeget af Frederiksberg Erhverv
Peter Nørgaard-Larsen, udpeget af Statens Museum for Kunst
Julie Sommerlund, udeget af Københavns Universitet
Ulrikka Gernes, udpeget af Dansk Forfatterforening

INFORMATION & INSPIRATION