Bestyrelsen for den selvejende insitution Frederiksbergmuseerne består af:

Christian Have,
 formand, udpeget af CBS
Lise Hækkerupnæstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
Simon Aggesen, udpeget af Frederiksberg Kommune
Morten Jung, udpeget af Frederiksberg Kommune
Maria Eichhorn, udpeget af Frederiksberg Kommune
Christian Jensen, udpeget af Frederiksberg Erhverv
Peter Nørgaard-Larsen, udpeget af Statens Museum for Kunst
Julie Sommerlund, udeget af Københavns Universitet
Ulrikka Gernes, udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere

INFORMATION & INSPIRATION