27. januar - 23. september 2018

Den aktuelle særudstilling på Storm P. Museet er helliget mesteren selv. Muser og matroner – Humor og erotik hos Storm P. viser værker fra kunstnerens meget store produktion af tegninger og malerier, som tematiserer forholdet kønnene imellem. Perspektivet i udstillingen er først og fremmest humoristisk, men kontrasteres også af udvalgte eksempler på den mere alvorlige side af humoristens kunst.

Storm P.s kunst og humor udspringer ganske naturligt af et mandligt blik. De tusindvis af bladtegninger afspejler samtidig tidens konventioner og kønsrollemønstre. I værkerne findes bl.a. kommentarer til kvinden som erotisk objekt, og ikke mindst det svære – ja, næsten umulige – i at dele tilværelsen med en repræsentant for det modsatte køn. Eksempelvis afspejler mange af hans værker på barok vis den temmelig hjælpeløse mand overfor det ophøjede og særprægede væsen – kvinden. Samtidig er der mange værker, fotos og private udsagn fra Storm P., der direkte og indirekte formidler humorens vigtige rolle i et kærlighedsforhold.

I Storm P.s billedverden møder vi et fantastisk galleri af mande- og kvindetyper. Genremæssigt er udvalget bredt – fra de tidligste vittighedsblades lavkomiske vitser til den bedste Storm P.ske crazy humor iblandet både mild og pågående satire. Udstillingen giver et træffende blik ind i de mange årtier, hvor Storm P. var toneangivende humorist i dagspressen og dermed tog pulsen på tidens opfattelse af køn og kønsroller. Udstillingen rummer desuden en biografisk del – om Storm P. og kvinderne i hans liv; ungdomsforelskelserne, kærlighedsaffærerne og ægteskaberne.

Hold øje med de tilknyttede arrangementer i Kalenderen:

Onsdag den 11. + 18. + 25. april kl. 19.30:
Museet afholder en række onsdagsdebatter, der omhandler temaet Humor & køn - med inviterede kunstnere, forskere og humorister.