På Frederiksbergmuseerne bestræber vi os på at gøre et besøg så behageligt som muligt for alle ud fra de muligheder, vi har til rådighed. Da vi har til huse i gamle historiske og fredede bygninger, kan det i nogle tilfælde betyde udfordringer i forskellig grad for handicappede, gangbesværede og kørestolsbrugere. Der er f.eks. ikke elevator og handicaptoiletter i nogen af vores huse, og det er ikke alle steder, vi har ramper eller kørestolslift til rådighed.

Har du/I brug for særlige hensyn, anbefaler vi altid at kontakte det enkelte museum på forhånd for at høre nærmere om tilgængeligheden på stedet samt mulighederne for f.eks. handicapfaciliteter, parkeringsmuligheder, særlige behov for ekstra lys eller ro (for svagtseende og svagthørende) eller cafémuligheder i nærheden.

Ældretilbud
Vi har en række tilbud og forløb til vore ældre medborgere, der henvender sig til både private og til plejepersonale: netværksgrupper, erindringsmaterialer og -omvisninger samt særlige tilbud og oplevelser. Se nærmere på mulighederne i menuen eller i boksene herunder.

INFORMATION & INSPIRATION