På Frederiksbergmuseerne tilbyder vi særligt tilrettelagt formidling for plejehjemsbeboere i samarbejde med ældreplejens personale, herunder også formidling for let til moderat demente.

Samtalehæfte og omvisninger
Vi tilbyder et gratis samtalehæfte Husker du? - med Storm P., der kan anvendes af såvel pårørende som plejepersonale sammen med den ældre.
Hæftet kan downloades gratis som pdf – klik her »

Desuden tilbyder vi særlige omvisninger i samarbejde med plejepersonale, der kender den enkeltes gruppes behov. Vi ved af erfaring, at genkendelsens glæde og oplevelsen, som særligt Storm P. Museet, Revymuseet og Kamma Rahbeks romantiske have kan give, har en positiv betydning for den ældre. Museets formidler er opmærksom på at tale højt og tydeligt og evt. at have enkelte genstande, man kan røre ved.

For plejepersonale og studerende
Mangler du som personale erfaring med og ideer til, hvordan du kan bruge museer og deres samlinger, kan du konsultere vores undervisningsmaterialet Museer og Reminiscens. Det giver både teoretisk viden, anbefalinger og idéer til, hvordan man kan bruge museer til at arbejde med erindringer og reminiscens for demente.
Undervisningsmaterialet kan downloades gratis som pdf – klik her »

INFORMATION & INSPIRATION

Få mere at vide om vores sociale netværksgrupper for ældre over 65 – et samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommuner.

Netværksgrupper

Få mere at vide om vores sociale netværksgrupper for ældre over 65 – et samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommuner.
Læs mere
Er du beskæftiget i ældreplejen o.lign., herunder med til at arrangere aktiviteter, kan du her på info om vores særlige tilbud.

Særlige ældretilbud

Er du beskæftiget i ældreplejen o.lign., herunder med til at arrangere aktiviteter, kan du her på info om vores særlige tilbud.
Læs mere
Få mere at vide om vores sundhedsfremmende projekter og tilbud, herunder de partnerskaber som vi lægger vægt på at etablere for at opnå størst mulig faglighed.

Kultur og sundhed

Få mere at vide om vores sundhedsfremmende projekter og tilbud, herunder de partnerskaber som vi lægger vægt på at etablere for at opnå størst mulig faglighed.
Læs mere
Få mere at vide om vores kunstprojekt for psykisk sårbare og den etablerede kunstnergruppe Hjerterum.

Psykisk sårbare

Få mere at vide om vores kunstprojekt for psykisk sårbare og den etablerede kunstnergruppe Hjerterum.
Læs mere
Få mere at vide om vores projekter og samarbejder indenfor social inklusion og outreach området.

Social inklusion

Få mere at vide om vores projekter og samarbejder indenfor social inklusion og outreach området.
Læs mere