På Frederiksbergmuseerne bestræber vi os på at gøre et besøg så behageligt som muligt for alle ud fra de muligheder, vi har til rådighed. Da vi har til huse i gamle historiske og fredede bygninger, kan det i nogle tilfælde betyde udfordringer i forskellig grad for handicappede, gangbesværede og kørestolsbrugere. Der er f.eks. ikke elevator og handicaptoiletter i nogen af vores huse, og det er ikke alle steder, vi har ramper eller kørestolslift til rådighed.

Har du/I brug for særlige hensyn, anbefaler vi altid at kontakte det enkelte museum på forhånd for at høre nærmere om tilgængeligheden på stedet samt mulighederne for f.eks. handicapfaciliteter, parkeringsmuligheder, særlige behov for ekstra lys eller ro (for svagtseende og svagthørende) eller cafémuligheder i nærheden.

Ældretilbud
Vi har en række tilbud og forløb til vore ældre medborgere, der henvender sig til både private og til plejepersonale: netværksgrupper, erindringsmaterialer og -omvisninger samt særlige tilbud og oplevelser. Se nærmere på mulighederne i menuen eller i boksene herunder.

INFORMATION & INSPIRATION

Få mere at vide om vores sociale netværksgrupper for ældre over 65 – et samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommuner.

Netværksgrupper

Få mere at vide om vores sociale netværksgrupper for ældre over 65 – et samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommuner.
Læs mere
Få mere at vide om vores tilbud til plejehjemsbeboere, herunder let til moderat demente, samt vores reminiscenstilbud til plejehjemspersonale.

Erindringsmaterialer

Få mere at vide om vores tilbud til plejehjemsbeboere, herunder let til moderat demente, samt vores reminiscenstilbud til plejehjemspersonale.
Læs mere
Er du beskæftiget i ældreplejen o.lign., herunder med til at arrangere aktiviteter, kan du her på info om vores særlige tilbud.

Særlige ældretilbud

Er du beskæftiget i ældreplejen o.lign., herunder med til at arrangere aktiviteter, kan du her på info om vores særlige tilbud.
Læs mere
Få mere at vide om vores sundhedsfremmende projekter og tilbud, herunder de partnerskaber som vi lægger vægt på at etablere for at opnå størst mulig faglighed.

Kultur og sundhed

Få mere at vide om vores sundhedsfremmende projekter og tilbud, herunder de partnerskaber som vi lægger vægt på at etablere for at opnå størst mulig faglighed.
Læs mere
Få mere at vide om vores projekter og samarbejder indenfor social inklusion og outreach området.

Social inklusion

Få mere at vide om vores projekter og samarbejder indenfor social inklusion og outreach området.
Læs mere