Vision
Vi vil være en markant kulturinstitution lokalt, nationalt og internationalt og en attraktiv samarbejdspartner for vidensinstitutioner, virksomheder og enkeltpersoner.

Mission
Vi sætter individet og fællesskabet i fokus gennem kunstens mangfoldige udtryk.
Vi skaber unikke rammer for viden, dialog og deltagelse.
Vi skaber vedkommende og særegne kulturoplevelser via en nysgerrig og inddragende tilgang til omverdenen.

Værdier

Autenticitet og nærvær
Vi dyrker det stedsspecifikke og autentiske og retter fokus på nærværet og det intime i kunst- og kulturoplevelserne.

Nysgerrighed og inddragelse
Vi er nysgerrige på den verden, der omgiver os, og inddrager den med dialog og gensidig læring

Viden og relevans
Vi er ambitiøse i vores arbejde med bevaring og formidling af kulturarven og søger her at gøre samspillet mellem fortid og nutid relevant og vedkommende.

Rummelighed og faglighed
Vi udfordrer og støtter hinanden og udøver socialt engagement og ansvarlighed. Vi værdsætter mangfoldighed og faglig spændviddde i såvel vores partnerskaber som i vores organisation.

Årsberetning

Frederiksbergmuseernes årsberetning 2020 kan downloades her »

Årsberetningen for 2019 kan downloades her »

Arrow
Arrow
Slider

INFORMATION & INSPIRATION